19.02.2017 15:15

03.06.1974 15:50

Noord

#31B North (Past) – Uithoorn
#31B North (Current) – Uithoorn

Oost

#31B East (Past) – Uithoorn
#31B East (Current) – Uithoorn

Zuid

#31B South (Past) – Uithoorn
#31B South (Current) – Uithoorn

West

#31B West (Past) – Uithoorn
#31B West (Current) – Uithoorn

N

#31B North (Current) – Uithoorn
#31B North (Past) – Uithoorn

O

#31B East (Current) – Uithoorn
#31B East (Past) – Uithoorn

Z

#31B South (Current) – Uithoorn
#31B South (Past) – Uithoorn

W

#31B West (Current) – Uithoorn
#31B West (Past) – Uithoorn
Het eilandje wordt bereikt met een rubberboot
Zoetwatermossel

In Uithoorn bevind ik me op een eilandje dat ik heb bereikt met een rubberbootje. Het meertje waarin het eilandje ligt is een heek klein natuurgebiedj, het veenwater. In het water zie ik schelpen liggen, waarvan ik denk dat het zoetwatermosselen zijn. De boerderij in het westen is nog steeds van dezelfde familie als in 1974. De zoon heeft het bedrijf sindsdien overgenomen. Hij is hier in 1960 geboren. In 1974 leefden er op de boerderij 90 melkkoeien en 30 fokzeugen. Dat is nu uitgegroeid naar 110 melkkoeien en geen enkele zeug. Ook zijn er nu 1.600 vleesvarkens. Volgens de boer is er veel veranderd in de laatste 40 jaar. Ook aan de dijk staan nog boerderijen, maar daar worden nu minder vaak beesten gehouden. Vroeger waren er 18 boerderijen die dat deden, nu nog maar 4.