13.01.2017 14:42

06.05.1974 14:22

Noord

#37F North (Past) – Rotterdam
#37F North (Current) – Rotterdam

Oost

#37F East (Past) – Rotterdam
#37F East (Current) – Rotterdam

Zuid

#37F South (Past) – Rotterdam
#37F South (Current) – Rotterdam

West

#37F West (Past) – Rotterdam
#37F West (Current) – Rotterdam

N

#37F North (Current) – Rotterdam
#37F North (Past) – Rotterdam

O

#37F East (Current) – Rotterdam
#37F East (Past) – Rotterdam

Z

#37F South (Current) – Rotterdam
#37F South (Past) – Rotterdam

W

#37F West (Current) – Rotterdam
#37F West (Past) – Rotterdam

Dit veldje onder de rook van Rotterdam is één van de eerste plaatsen die in 2017 opnieuw worden bezocht. Sinds 1974 is er op de plek veel meer industrie te zien, maar tegelijk ook veel meer groen. Hier is de ontwikkeling beide kanten uitgegaan. In eerste instantie verbaas ik me erover dat het land aan de overkant van de sloot zoveel hoger is geworden, totdat ik hoor dat juist de landbouwgrond waarop ik sta, gedaald is, door het jarenlange intensieve gebruik.